Kontakt

Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2017 w sprawie zamówienia na budowę form na deski sedesowe.

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia linii do produkcji desek z duroplastu.

Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na nabycie dwóch sztuk wtryskarek wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Zapytanie ofertowe w związku z planowanym zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kW

 

Sanit-Plast Filipczak Spółka Jawna przygotowując się do przedsięwzięcia projektowego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w ramach projektu „Audyt i strategia wzornicza innowacyjnym wsparciem rozwoju firmy SANIT-PLAST” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.