Kontakt
POLITYKA JAKOŚCI, BHP i OCHRONA ŚRODOWISKA
 
Zarząd firmy Sanit-Plast Filipczak Spółka Jawna biorąc pod uwagę jakość wyrobów, zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników oraz ochronę otaczającego środowiska, bazujące na Kodeksie Etycznym IKEA, normach: ISO 9001: 2009, ISO14001:2005 i ISO 18001:2011 oraz naszym doświadczeniu, zobowiązujemy się:
  • Przestrzegać obowiązujących przepisów i zasad w zakresie BHP i Ochrony Środowiska.
  • Nieprzerwanie polepszać warunki pracy, aby zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy, zachowań na choroby zawodowe oraz sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.
  • Kontrolować ilość odpadów i innych zanieczyszczeń emitowanych przez naszą firmę.
  • Zapobiegać awariom przemysłowym a w przypadku ich wystąpienia eliminować lub minimalizować ich skutki.
  • W sposób należyty dokonywać zakupów, transportować, przechowywać i przekazywać do utylizacji substancje niebezpieczne oraz ich opakowania.

 

  • Być całkowicie przejrzystym wobec zainteresowanych stron w zakresie naszej działalnośći, mającej wpływ na otoczenie.
  • Szkolić naszych pracowników oraz motywować zewnętrznych dostawców usług oraz gości do troski o bezpieczeństwo pracy i środowisko naturalne

Wszystkie przyjęte cele i zadania środowiskowe będziemy stale monitorować i doskonalić tak by zawsze aktualna była dewiza:

Sanit-Plast przyjazny dla pracownika i środowiska.

 

 

 

 

POLITYKA ŚRODOWISKOWA
POLITYKA JAKOŚCI